ب-مشهدمقدس

شماره باشگاه نام باشگاه

1

 باستانی کارگران  میدان فردوسی - بلوار شهید صادقی
2

 باستانی شهرداری

3

 باستانی شهداء میدان بیت المقدس

4

 باستانی هلال احمر خیابان امام خمینی هلال احمر

5

باشگاه باستانی خیبر

6 امیرکبیر
7 شهید چمران
8 شهید احمدی
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت1    

کارگران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت2    

شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت3    

شهداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت4    

هلال احمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت5   

خیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت6   

امیرکبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت7   

چمران

 

 

 

 

 

 

برگشت8   

شهید احمدی

 

 

تبلیغات

کانال کانون Nahje , @Nahj_gf@ با ما همراه باشید

آمار وب سایت

تـعداد بــازدیـد کل : 365830
تعداد بـازدید سال : 37794
تـعداد بــازدیـد ماه : 122
تعداد بازدید هفته : 1548
تعداد بازدید دیـروز : 515
تعداد بازدید امـروز : 122
تـعداد کـل مطالب : 54
تعداد افـراد آنــلاین : 16