عملکرد سال 93

گزارش فعالیت های ورزشی

گزارش فعالیت های مساجد

گزارش سایر فعالیت ها

 

 

 

گزارش فعالیت های ورزشی

ردیف

مکان برگزاری

تاریخ

شرح

1 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه  کارگران
2 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه امیر کبیر
3 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه هلال احمر
4 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه چمران
5 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه شهرداری
6 خراسان رضوی 93/01 طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه شهید احمدی
7 استان کرمان 93/01 فتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت ومحافل اأنس با نهج البلاغه استان کرمان
8 کرمان 93/03 افتتاح طرح ورزش در سایه قران وعترت باشگاه خبیر کرمان
9 خراسان رضوی 93/06 افتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعرت باشگاه علی ابن ابیطالب سرخس
10 خراسان شمالی 93/06 افتتاحیه طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاههای پوریای ولی/شهید علیدخت بجنورد با حضور امام جمعه محترم
11 خراسان رضوی 93/07 افتتاح وراه اندازی  طرح ورزش در سایه قران وعرت باشگاه گلمکان
12 اصفهان 93/06 افتتاح طرح ورزش در سایه قران وعترت باشگاههای گلپایگان
13 لرستان 93/06 افتتاح طرح ورزش در سایه قران وعترت باشگاههای  خرم اباد
14 خراسان رضوی 93/11 افتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعتر سبزوار/یادواره استاد نقیب زاده
15 سیستان وبلوچستان 93/11 افتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاههای زابل(باشگاه حمزه سیدالشهداء)
16 سیستان وبلوچستان 93/11 فتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه خیامیان زاهدان
17 خراسان جنوبی 93/11 افتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاههای قائنات
18 خراسان جنوبی 93/12 فتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه خوسف
19 گهگیلویه وبویر احمد 93/12 افتتاح طرح ورزش در سایه قرآن وعترت باشگاه امام علی علیه السلام یاسوج

برگشت

 

گزارش فعالیت های مساجد

ردیف

مکان برگزاری

تاریخ

شرح

1 تهران 93/02   افتتاح پایگاه  190 سادات تهران و دیدار با حاج اقا لولاچیان
2 استان کرمان 93/03 افتتاح پایگاه مسجد ازهراء(س) رفسنجان
3 خراسان رضوی 93/06 افتتاح پایگاه 223 وشرکت در جشن ولایت سرخس
4 خراسان شمالی 93/06 تداوم طرح أنس با نهج   البلاغه پایگاه 130 فاروج
5 خراسان شمالی 93/06 تداوم طرح أنس با نهج   البلاغه پایگاه 147 اشخانه
6 لرستان 93/08 افتتاح پایگاه شماره 210 خرم آباد
7 خراسان رضوی 93/08 افتتاح پایگاه شماره جوین /روستای حکم اباد سبزوار
8 خراسان رضوی 93/09 افتتاح پایگاه شماره گلمکان مشهدخراسان رضوی
9 خراسان رضوی 93/10 افتتاح پایگاه شماره 234 گلبهار مشهد
10 سیستان وبلوچستان 93/11 افتتاح محفا أنس با نهج البلاغه مسجد امام جواد علیه السلام زابل
11 خراسان جنوبی 93/12 افتتاح محفل أنس با نهج البلاغه شهرستان خوسف
12 گهگیلویه وبویر احمد 93/12 افتتاح محفل دنس با نهج البلاغه مسجد امام علی علیه السلام یاسوج
13 اخراسان شمالی 93/12 افتتاح پایگاه شماره 229 مسجد انقلاب بجنورد

برگشت

 

گزارش سایر فعالیت ها

ردیف

مکان برگزاری

تاریخ

شرح

1 تهران 93/01 جلسه با مسئولین وزارت ورزش وجوانان
2 تهران 93/02 جلسه با مسئولین دارالقران کشور حاج اقا شیخ لر
3 تهران 93/02 دیدار با حضرت آیت آلله دین پرور /بنیاد نهج البلاغه
4 استان کرمان 93/03  جلسه با  ریاست ورزش وجوانان  رفسنجان/
5 کرمان 93/03 دیدار با مدیر کل ورزش وجوانان  استان
6 کرمان 93/03  دیدار  با حجه الاسلام رمضانی /امام جمعه محترم رفسنجان
7 کرمان 93/03 بازدید از موسسه راه و هدف شهداء
8 کرمان 93/03 شرکت در جشن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مسجد سیدالشهداء
9 کرمان 93/03  دیدار  با امام جماعت مسج امام حسین کرمان
10 کرمان 93/03 بازدید از مهدیه ومصلی کرمان
11 کرمان 93/03 جلسه با مسئولین موسسه تسنیم کرمان
12 کزمان 93/03 دیدار با حضرت آیت الله حعفری نماینده ولی فیه وامام جمعه محترم کرمان
13 کرمان 93/03 جلسه با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان حاج اقا عرب پور
14 اصفهان 93/06 برگزاری همایش  استاتید نهج البلاغه استان اصفهان

برگشت

تبلیغات

کانال کانون Nahje , @Nahj_gf@ با ما همراه باشید

آمار وب سایت

تـعداد بــازدیـد کل : 365794
تعداد بـازدید سال : 37758
تـعداد بــازدیـد ماه : 86
تعداد بازدید هفته : 1512
تعداد بازدید دیـروز : 515
تعداد بازدید امـروز : 86
تـعداد کـل مطالب : 54
تعداد افـراد آنــلاین : 12