م-استان خراسان جنوبی

پایگاه های استان جنوبی

نام پایگاه

شماره پایگاه

مسجد جامع الغدیر بیرجند شهرک شهید مفتح

109

مسجد ولی عصر(عج) خیا بان معلّم بیرجند 167
مسجد حجه ابن الحسن (عج) خیابان انقلاب شهرستان فردوس 177
پایگاه شهید باهنر خیابان معلم بیرجند 212
مسجد امام صادق (ع) سجاد شهر بیرجند 213
مسجد جواد الائمه (ع) خیابان موسی ابن جعفر(ع) بیرجند 214
مسجد فاطمه الزهرا(س) بخش شوسف/ روستای ماهانی شهرستان نهبندان 215
 مسجد فاطمه الزهرا(س) بخش مرکزی /روستای حاجی آباد 216
مسجد خاتم الانبیاء (ص)  معصومیه پائین بیرجند 217
مسجد انقلاب خیابان دکتر بهشتی بجنورد 219
   

 

برگشت109    

 مسجد جامع الغدیر بیرجند

 

 

برگشت167    

مسجد ولی عصر(عج)  معلّم بیرجند

 

برگشت177    

مسجد حجه ابن الحسن (عج) فردوس

 

برگشت212    

پایگاه شهید باهنر خیابان معلم بیرجند

 

برگشت213

مسجد امام صادق (ع) بیرجند

 

برگشت214

مسجد جواد الائمه (ع)  بیرجند

 

برگشت215 مسجد فاطمه الزهرا(س) ماهان ینهبندا ن

 

برگشت216

مسجد فاطمه الزهرا(س) حاجی آباد

 

 

برگشت217

مسجد خاتم الانبیاء (ص) بیرجند

 

برگشت219

مسجد انقلاب خ کتر بهشتی بجنورد

 

 

 

تبلیغات

کانال کانون Nahje , @Nahj_gf@ با ما همراه باشید

آمار وب سایت

تـعداد بــازدیـد کل : 365790
تعداد بـازدید سال : 37754
تـعداد بــازدیـد ماه : 82
تعداد بازدید هفته : 1508
تعداد بازدید دیـروز : 515
تعداد بازدید امـروز : 82
تـعداد کـل مطالب : 54
تعداد افـراد آنــلاین : 8